Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Pre-kontrola dla przedsiębiorców


Z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika obowiązek poddania się kontroli ZUS, który może sprawdzić, czy płatnik dobrze wywiązuje się ze swoich zadań dotyczących ubezpieczeń społecznych. Kontrolowane są opracowywane wnioski o świadczenia emerytalno-rentowe i zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to również weryfikacji obliczania i opłacania składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.

Zakresy przedmiotowe kontroli ZUS i pre-kontroli są takie same. Podlegają jej:


  • prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

  • prawidłowość zawierania umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło,

  • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


Wymagane pole w celach kontaktowych:

Prześlij nam własny opis sytuacji w kilku zdaniach (nie jest to wymagane)

Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e
Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

MK Evolution AnulujPolise Spatium