Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Odzyskanie pieniędzy z polisy na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym


ANKIETA
DO POLISY UBEZPIECZENIOWEJ NA ŻYCIE Z UFK

Naszym celem jest walka o prawa konsumentów, którzy poprzez nieuczciwe praktyki i niedozwolone klauzule nie mają możliwości zerwania umowy z ubezpieczycielem.

Chcemy zakończyć proceder, który polega na utrudnianiu konsumentom zerwania umowy Ubezpieczenia na życie, pod groźbą utraty części lub całości wpłaconej kwoty.

Posiadamy 100% skuteczności!

Zleć nam Twój problem! Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy, a otrzymasz analizę Twojej sytuacji.


Wymagane pole w celach kontaktowych:

Prześlij nam własny opis sytuacji w kilku zdaniach (nie jest to wymagane)

Pytanie 1:
Czy członek rodziny lub Wnioskodawca był Agentem / OWCA w T.U.?


Pytanie 2:
Czy Wnioskodawca jako Agent / OWCA podpisał swoją własną polisę na życie z UFK?


Pytanie 3:
Czy Wnioskodawca podpisał ANEKS / UGODĘ z T.U., aby obniżyć opłatę likwidacyjną?


Może się to wydawać niemożliwe, ale istnieje w Polsce grupa prawników i ekspertów prawa, która w swojej działalności na rzecz osób poszkodowanych przez nieuczciwe firmy i korporacje osiągnęła absolutną, stuprocentową skuteczność. Każda ze spraw prowadzonych przez ten niezwykle kompetentny zespół kończy się postanowieniem korzystnym dla poszkodowanego. Choć zespół ten specjalizuje się w wąskiej dziedzinie prawa, już kilkaset osób odzyskało dzięki niemu bezprawnie odebrane środki finansowe.

To prawdziwy team ekspertów w dziedzinie odzyskiwania należności z upadłych polis inwestycyjnych, który cieszy się poważaniem nie tylko w środowisku specjalistów, ale także wśród klientów i ich rodzin. Dzięki nim wiele osób odzyskało oszczędności życia.

Zapraszamy do współpracy!

Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e
Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

MK Evolution AnulujPolise Spatium