Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Służebność przesyłu
Jeżeli Państwo nie zgadzają się z utratą wartości swojej nieruchomości i bezumownego korzystania z gruntu z tytułu posiadania na swojej posesji słupów, linii przesyłowych, gazociągów, wodociągów - prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.


Ankieta dotycząca przesyłów


Brak wstępnych kosztów!!!
W momencie podpisania umowy o dochodzenie roszczenia klient płaci Koszty Zastępstwa Procesowego tj. 5% z kwoty roszczenia (może być pobrana w momencie wypłaty roszczenia- opcja).
Prowizja od sukcesu w wysokości 30% netto + vat 23% (odsetki rekompensują prowizję ).

Odpowiedz na pytania w krótkiej ankiecie i wyślij do nas formularz zgłoszeniowy!


Wymagane pole w celach kontaktowych:

Prześlij nam własny opis sytuacji w kilku zdaniach (nie jest to wymagane)

Pytanie 1:
Jakiego rodzaju urządzenia posadowione są na nieruchomości:

Pytanie 2:
Proszę podać długość w metrach bieżących/ilość powyżej zaznaczonych urządzeń:


Pytanie 3:
Data posadowienia urządzeń:


Pytanie 4:
Jak urządzenia są położone/przebiegają?


Pytanie 5:
Czy urządzenia od posadowienia zmieniały położenie lub przebieg?


Pytanie 6:
Czy na nieruchomości miałyby powstać nowe budynki?


Pytanie 7:
Rodzaj nieruchomości:

Wymagana zgoda:

Jakich dokumentów potrzebujemy:

  1. Pełnomocnictwo od właściciela lub właścicieli nieruchomości

  2. Aktualny wypis z rejestru gruntów

  3. Odpis księgi wieczystej

  4. Mapka ewidencyjna przedstawiająca umiejscowienie oraz rozkład słupów i linii przesyłowych

  5. Korespondencja z podmiotem bezumownie korzystającym z gruntu (jeżeli była prowadzona)

Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e
Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

MK Evolution AnulujPolise Spatium