Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Oddłużanie majątku
Jeżeli komornik lub wierzyciel grożą zajęciem Twojej nieruchomości, otrzymujesz kolejne wezwania do zapłaty i nie wiesz, jak poradzić sobie z długami, wypełnij poniższą ankietę.


Ankieta dotycząca oddłużeń
Komornik i wierzyciele grożą zajęciem nieruchomości? Otrzymujesz kolejne wezwania do zapłaty? Nie wiesz, jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją? Obawiasz się utraty nieruchomości lub mieszkania?

Nadszedł czas, aby działać!

Odpowiedz na pytania w krótkiej ankiecie i wyślij do nas formularz zgłoszeniowy!


Wymagane pole w celach kontaktowych:

Prześlij nam własny opis sytuacji w kilku zdaniach (nie jest to wymagane)

Pytanie 1:
Podmiot zobowiązany do spłaty długów:

Pytanie 2:
Łączna wartość długu (w przybliżeniu)


Pytanie 3:
Ilość wierzycieli


Pytanie 4:
Rodzaj długów:

Pytanie 6:
Okres, z jakiego pochodzą długi


Pytanie 7:
Czy prowadzona jest windykacja należności?


Pytanie 8:
Czy wierzycielami są zagraniczni kontrahenci?


Pytanie 9:
Czy toczą się obecnie sprawy sądowe związane z długami?


Pytanie 10:
Sądy, przed jakimi toczą się sprawy związane z długami


Pytanie 11:
Czy wierzyciele uzyskali prawomocne tytuły wykonawcze?


Pytanie 12:
Czy w stosunku do dłużnika zostały wystawione bankowe tytuły egzekucyjne?


Pytanie 13:
Czy prowadzone są czynnie postępowania egzekucyjne?


Pytanie 14:
Czy przedmiotem egzekucji jest obecnie nieruchomość?


Pytanie 15:
Czy postępowanie egzekucyjne zostały umorzone?


Pytanie 16:
Powód umorzeń postępowań egzekucyjnych


Pytanie 17:
Czy na skutek toczących się postępowań egzekucyjnych wierzyciele zostali w części zaspokojeni?


Pytanie 18:
Czy toczyły się lub obecnie toczą postępowania upadłościowe, układowe, restrukturyzacyjne, o upadłość konsumencką? Jeżeli tak, to jakie, na jakim są etapie i przed jakim sądem się toczą/toczyły?


Pytanie 19:
Czy toczą się postępowania ze skargi pauliańskiej?


Pytanie 20:
Czy w związku z długami zapadły skazujące wyroki karne?


Pytanie 21:
Czy w stosunku do dłużnika orzeczony jest zakaz zajmowania stanowisk/pełnienia funkcji?


Pytanie 22:
Czy dłużnik posiada czynny wpis do KRD, BIK?


Pytanie 23:
Czy dłużnik pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej? (dot. osób fizycznych)?


Pytanie 24:
Czy dłużnik płaci bieżące/wymagalne zobowiązania związane z utrzymaniem firmy/siebie/swojej rodziny?


Pytanie 25:
Czy dłużnik posiada jako właściciel/współwłaściciel majątek w postaci nieruchomości, ruchomości?


Pytanie 26:
Czy dłużnik obecnie ma zatrudnienie bądź zawarte umowy cywilnoprawne, z których osiąga dochód?


Pytanie 27:
Czy dłużnik jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP? (dot. osób fizycznych)


Rozwiązujemy najtrudniejsze sprawy z tytułu trudnych i zadłużonych nieruchomości. Zajmujemy się:


  • restrukturyzacją długu ciążącego na nieruchomościach firmowych i prywatnych,

  • wstrzymaniem egzekucji komorniczej,

  • pomocą w przeprowadzeniu procesu spadkowego, w którym są nieruchomości,

  • wstrzymaniem sprawy sądowej na dłuższy czas,

  • upadłością konsumencką, oddłużaniem, BIK i BIG,

  • pomaganiem przedsiębiorcom w chronieniu nieruchomości.

Korzystamy ze sprawdzonej i wysoko wykwalifikowanej kadry doradców z zakresu prawa i finansów, pracowników, którzy doradzają oraz negocjują warunki nabycia, rozwoju, finansowania, najmu i sprzedaży przedsięwzięć związanych z nieruchomościami.

Nie obawiaj się uzyskać porady, dzięki pomocy naszych specjalistów uzyskaj dostęp do konkretnych rozwiązań i ochroń swoją nieruchomość przed egzekucją.

Ochrona prawna nieruchomości to:


  • analiza sytuacji prawnej nieruchomości,

  • sprawdzenie nieruchomości od strony wpisów w KW,

  • ocena sytuacji finansowej klienta,

  • szukanie praktycznych rozwiązań.


Ochrona prawna nieruchomości jest przeznaczona dla każdego dłużnika, któremu grozi utrata jego nieruchomości. Jeżeli nie dochodzi do zawarcia ugody na etapie postępowania windykacyjnego, to zwykle następuje odzyskanie długu poprzez zajęcie nieruchomości. Nie można dopuścić do sytuacji, w której komornik licytuje naszą nieruchomość i to po cenie znaczniej mniejszej, niż jest ona faktycznie warta.


Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e
Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

MK Evolution AnulujPolise Spatium