Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

2017-05-18

50 tys. zł zwrotu nadpłaty z kredytu frankowego – tym razem od Raiffeisen Polbank

Za powód zasądzenia ponad 50 tys. zł Sąd Rejonowy w Warszawie uznał stosowanie wobec klienta nieuczciwego postanowienia, które odwoływało się do bankowej tabeli kursu sprzedaży i kupna franka szwajcarskiego. Posiadacz kredytu powinien dostać całą nadpłaconą kwotę z powrotem.

Jest to podobna sytuacja do tej sprzed roku – w kwietniu 2016 r. na niekorzyść mBanku sąd uznał, że zastosował on wobec klienta tzw. klauzule abuzywne, które w nieprawidłowy sposób określały kurs kupna i sprzedaży waluty, które z powodu ich charakteru nie powinny wiązać klienta.

Skoro te postanowienia nie są zobowiązujące dla klienta, to, zdaniem sądu, umowa powinna pozostać umową w złotym ze stawką LIBOR. Z kolei za poprzednie lata należy się klientowi zwrot nadpłaty.

Wyrok jest nieprawomocny, jednak pokazuje, że orzecznictwo sądów jest coraz bardziej przychylne wobec kredytobiorców. W tej sprawie uzyskaliśmy już bardzo dużo
- stwierdziła mecenas Barbara Garlacz, która reprezentowała klienta banku obciążonego kredytem.

Zapewniła w wyższej instancji :
"nie będziemy odpuszczać i skupimy się na walce o uznanie umowy za nieważną, gdyż na to wskazuje obiektywna ocena prawna umowy w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i jego twardej wykładni".

Oparcie sądu w opinii biegłego

Jest to pierwsza wygrana wobec banku, który nie miał do tej pory klauzul umownych wpisanych do rejestru postanowień niedozwolonych prowadzonego przez UOKiK. Dlatego zdaniem prawników jest to ważny wyrok. Ponadto sprawa dotyczy klienta, który częściowo spłacał kredyt bezpośrednio we franku.

W sprawie sąd zarządził opinię biegłego, którego zadaniem będzie wyliczenie dotychczasowej nadpłaty klienta i oparł swój wyrok na tych wyliczeniach.

Obrona banku

"Obecnie czekamy na uzasadnienie wyroku, bez znajomości którego nie możemy rzetelnie odnieść się do sytuacji. Od wydanego wyroku bank zamierza się odwołać"
- napisał Raiffeisen Polbank w przesłanym dla polsatnews.pl oświadczeniu.
"Podkreślamy, że jest to wyrok Sądu I Instancji, który zdecydowanie odbiega od dotychczasowej, spójnej linii orzeczniczej dotyczącej Raiffeisen Bank Polska. Sądy już wielokrotnie oddalały roszczenia oparte o analogiczne zarzuty”.

Trudne sprawy frankowiczów zaleją sądy

Zrzeszające część walutowych kredytobiorców Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu na swojej stronie internetowej opublikowało kilka dni temu rozmowę z prezesem Krajowej Rady Sądownictwa.
Jak w niej przekonuje, jeżeli problem tzw. frankowiczów nie zostanie rozwiązany w polskim parlamencie, to "może dojść do zalania sądów bardzo trudnymi sprawami i to sprawami w ogromnej ilości".

Na ten moment są w parlamencie trzy projekty ustaw, które mają uregulować ten problem. Na pierwszym merytorycznym posiedzeniu na początku lutego spotkała się sejmowa podkomisja, której zadaniem jest zajęcie się nimi.

Są to projekty:

  • złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę ws. zwrotu tzw. spreadów,
  • złożony przez klub PO
  • złożony przez inicjatywę Kukiz'15.

Największe szanse na uchwalenie przez większość parlamentarną ma projekt prezydencki.


Na początku marca Prezes NBP Adam Glapiński spotkał się z prezydentem, któremu, jak poinformował, przedstawił wypracowane w ramach Komitetu Stabilności Finansowej procedury regulacyjne dla banków. Mają one skłonić banki do dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych i zostać zaprezentowane publicznie jeszcze w marcu albo w kwietniu.

Artykuł napisany w oparciu o polsatnews.pl


2017-05-15

Wygrana z Aegon

Nasi klienci wygrali z Aegon.
Serdecznie gratulujemy!


2017-05-12

Wygrana ze Skandią

Za nami kolejna wygrana ze Skandią.
Serdecznie gratulujemy i życzymy naszym klientom dalszych sukcesów!


2017-05-04

Frankowicz obroniony przed zlicytowaniem

Sąd odebrał tytuł wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego wystawionego przez Bank Millennium, który nie może przez to ściągnąć długu od swojego kredytobiorcy mającego kredyt waloryzowany w walucie obcej.

Przyczyną decyzji, która zapadła 6 marca w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga były zawarte w umowie kredytowej klauzule waloryzacyjne, które okazały się niedozwolonymi postanowieniami umownymi – stało się to podstawą do wniosku, że nie wiążą one klienta banku. Są ponadto uznał, że saldo zadłużenia zostało określone w sposób nieprawidłowy, więc BTE należy uchylić.

Takich wyroków było już wiele i nie raz o nich pisaliśmy. Są nieprawomocne i sądy stają w obronie kredytobiorców. Jest tak, ponieważ klauzule zawarte w umowach kredytowych, które odpowiadają za przeliczanie wartości kredytu w polskiej walucie na szwajcarską, odwołują się do kursów walutowych w tabeli banku. Taka umowa nie ma jednak wyraźnych postanowień, jak te kursy są wyznaczane, dzięki czemu banki mają swobodę w ich ustalaniu (również w manipulowaniu spreadem). Oczywiście jest to niezgodne z prawem chroniącym konsumentów. Na decyzję Sądu miał również wpływ wcześniejszy wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz istotny pogląd Rzecznika Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ostatnie wyroki pokazują, że mamy już do czynienia z sytuacją, w której sądy przestają się zastanawiać, czy klauzule waloryzacyjne są abuzywne, a zastanawiają się raczej jakie skutki ta abuzywność niesie
– dodaje Szymański.

Do tej pory wyrok szczecińskiego sądu, potwierdzony przez Sąd Najwyższy, jest jedynym zwycięstwem nad bankiem w sprawie kredytu walutowego. Został w nim unieważniony BTE ze względu na stosowane przez bank klauzuli waloryzacyjnej pozwalającej na egzekwowanie zadłużenia klientki zgodnie z kursem franka szwajcarskiego o wartości z dnia wystawienia tytułu egzekucyjnego. Zdaniem Sądu taka praktyka jest niedopuszczalna.

Wyrok, jaki zapadł, jest nieprawomocny. Po zapoznaniu się z jego pisemnym uzasadnieniem bank odwoła się do Sądu wyższej instancji
- mówi Iwona Jarzębska, rzecznik prasowa Banku Millennium
Naszym zdaniem nie ma podstaw do zanegowania skuteczności tytułu egzekucyjnego. Oferując kredyty indeksowane do walut obcych, bank przestrzegał przepisów prawa oraz rekomendacji organów nadzoru. Stosowane przez bank kursy walut były kursami rynkowymi, co potwierdza m.in. raport dotyczący spreadów opublikowany przez Prezesa UOKiK w 2009 roku.

Artykuł o party o biznes.onet.pl


2017-05-04

Wygrana z PKO BP

Za nami kolejna wygrana sprawa z PKO BP.
Serdecznie gratulujemy naszym klientom!


Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e
Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

MK Evolution AnulujPolise Spatium